Motorbike Läderkombivård

SKU: P000497

Vårdemulsion av högeffektiva substanser. Ger läderytorna ett sidenglänsande skyddsskikt med impregnerande verkan. Bevarar lädrets optik och haptik och skyddar för daglig smuts och nötning. Förhindrar för tidig blekning och förlänger lädrets livslängd. Glättar lätt nötta läderytor och gör dem mjukare.

Läs Mer
  • håller läder smidigt
  • enastående långtidsskydd
  • skyddar läder mot sprickor
  • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH208 Innehåller 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on, 4-(4-hydroxi-4-metylpentyl)-3-cyklohexen-1-karboxaldehyd, 2-metylisotiazol-3(2H)-on, 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Vårdemulsion av högeffektiva substanser. Ger läderytorna ett sidenglänsande skyddsskikt med impregnerande verkan. Bevarar lädrets optik och haptik och skyddar för daglig smuts och nötning. Förhindrar för tidig blekning och förlänger lädrets livslängd. Glättar lätt nötta läderytor och gör dem mjukare.

För alla läderytor i glatta läder som t.ex. säten, sadelväskor, läderställ osv.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plastflaska
Container contents: 250 ml
Language line: D-GB-E-P
PU: 6
Pallet unit: 1290

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 20.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 20.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.