LM 48 Installation pasta / LM 48 Spray pasta

SKU: P003462

Effektiv molybdendisulfidpasta för extrem belastning. Häftar även på glatta ytor. Slitageskador och frätningsspår förhindras genom att spraya in lager och glidskenor eller inpressning av bultar och lagerbussningar samt montering av rullagerringar. För grundsmörjning och permanentsmörjning av leder och mindre komponenter. Innehåller ett s ...

Läs Mer
 • utmärkt häftförmåga
 • extremt lågt friktionsvärde
 • gott korrosionsskydd
 • enastående nödkörningsegenskaper
 • högt slitageskydd
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs09
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Effektiv molybdendisulfidpasta för extrem belastning. Häftar även på glatta ytor. Slitageskador och frätningsspår förhindras genom att spraya in lager och glidskenor eller inpressning av bultar och lagerbussningar samt montering av rullagerringar. För grundsmörjning och permanentsmörjning av leder och mindre komponenter. Innehåller ett synergiskt verkande system med fast smörjmedel, baserat på zinksulfid, grafit, fluorider och molybdendisulfid. Temperaturområde: -35 °C till +450  °C
För montering, reparation och underhåll inom alla tekniska områden.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 300 ml
Language line: D-GB-E-P
PU: 12
Pallet unit: 1260

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 19.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 19.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.