Diesel Additive K Green

SKU: P003356

Ämneskombination med rengörande, spridande och ämnesskyddande egenskaper, anpassad både till beprövade krav och kraven i moderna motorer och drivmedel. Integrerat Lubricity Improver förbättrar bränslets smörjförmåga. Tillsatsen ökar cetantalet och förbättrar därmed kallstartsegenskaperna, reducerar det typiska dieselhostandet och ger ...

Läs Mer
 • utmärkt renhet
 • lämplig för dieselpartikelfilter
 • garanterar optimal förbränning
 • garanterar låg bränsleförbrukning
 • enastående korrosionsskydd
 • Visa mer
ghs07 ghs08 ghs09
  Fara
 • H302 Skadligt vid förtäring.
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H332 Skadligt vid inandning.
 • H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH044 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • EUH208 Innehåller Maleinsyraanhydrid, Formaldehyd #PERCENT#. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Ämneskombination med rengörande, spridande och ämnesskyddande egenskaper, anpassad både till beprövade krav och kraven i moderna motorer och drivmedel. Integrerat Lubricity Improver förbättrar bränslets smörjförmåga. Tillsatsen ökar cetantalet och förbättrar därmed kallstartsegenskaperna, reducerar det typiska dieselhostandet och ger bättre effektivitet. Bränsle med tillsats definieras säkert med färgindikator.
Tillsats i dieselbränsle i alla dieselmotorer, speciellt motorer i personbilar och nyttofordon. Utmärkt lämpad för bättre dieselbränsle i tankanläggningar, hos speditörer och bensinstationer. Optimal för att förebygga driftsstörningar i dieselbränsle med medelhög eller låg kvalitet.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Svart plåtfat
Container contents: 205 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 2

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 25.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 25.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.