Bike Glanssprayvax

SKU: P003244
Rengör och konserverar cyklar. Är lätt att polera och efterlämnar en glatt yta med strålande glans och fantastiskt färgdjup på alla typer av lack. Utjämnar små repor och skyddar lacken för väder och vind. Ta snabbt bort vanlig smuts och fettig smuts, helt utan repor. Läs Mer
  • antistatisk
  • enastående långtidsskydd
  • skyddar mot aggressiv miljöpåverkan
  • utan silikon
  • spegelglans
ghs02
    Fara
  • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
  • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
  • EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Rengör och konserverar cyklar. Är lätt att polera och efterlämnar en glatt yta med strålande glans och fantastiskt färgdjup på alla typer av lack. Utjämnar små repor och skyddar lacken för väder och vind. Ta snabbt bort vanlig smuts och fettig smuts, helt utan repor.
Utmärkt vård för lacken. Förseglar lackytor på bästa sätt mot väder och vind. Även lämplig för E-bikes.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 400 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 1080

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 15.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 15.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.