Bike rengöring

SKU: P003245
Mycket verksamt biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel. Speciellt för mycket smutsiga cyklar. Löser och tar snabbt och enkelt bort slam, smuts, damm, löv osv. Efterlämnar inga fettiga rester och påverkar inte bromsverkan. Läs Mer
ghs07
    Varning
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
ghs07
    Varning
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Mycket verksamt biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel. Speciellt för mycket smutsiga cyklar. Löser och tar snabbt och enkelt bort slam, smuts, damm, löv osv. Efterlämnar inga fettiga rester och påverkar inte bromsverkan.
För rengöring av cyklar och karbondelar. Även lämplig för E-bikes.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plastsprayflaska
Container contents: 1 l
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 480
Container type: Plastsprayflaska
Container contents: 1 l
Language line: D-BOOKLET
PU: 6
Pallet unit: 480

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 25.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 25.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.