Bike Cleaner

SKU: P003245
Ytterst effektiv, biologisk nedbrytbar renser. Spesielt for svært tilsmussede sykler. Løsner og fjerner slam, smuss, støv, blader osv. raskt og enkelt. Etterlater ingen fete rester og har ingen innflytelse på bremsevirkningen. Learn More
ghs07
    Advarsel
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.
Ytterst effektiv, biologisk nedbrytbar renser. Spesielt for svært tilsmussede sykler. Løsner og fjerner slam, smuss, støv, blader osv. raskt og enkelt. Etterlater ingen fete rester og har ingen innflytelse på bremsevirkningen.
Til rengjøring av sykler og karbondeler. Også egnet for elsykler.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Sprayflaske plast
Container contents: 1 l
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 480

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 23.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 23.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.