Bensinstabilisator CNG/LPG

SKU: P003088

Ämneskombination utan aska med konserverande och materialskyddande egenskaper. Skyddar bränslesystem för driftsstörningar som uppstår genom bränslets tidsmässiga avlagringar. Med långtidsverkan.

Läs Mer
 • enkel hantering
 • ökar driftssäkerheten
 • Katalysatortestad
 • med långtidsverkan
 • skyddar bränslet för oxidering och föråldring
 • Visa mer
ghs08
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ämneskombination utan aska med konserverande och materialskyddande egenskaper. Skyddar bränslesystem för driftsstörningar som uppstår genom bränslets tidsmässiga avlagringar. Med långtidsverkan.

Lämplig för alla bensinmotorer – Tillsätts till bränsle i gasdrivna fordon som kräver bensinstart. Katalysatortestad: Tillsätt till bränslet och fyll på vid varje tankning. En fyllning ur doseringsbehållaren 25 ml räcker för upp till 20 l bränsle. Lämpar sig för konservering innan bensinmotorer ställs för förvaring.

Application

Lämplig för alla bensinmotorer.

En fyllning ur doseringsbehållaren 25 ml räcker för upp till 20 l bränsle.

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plastdoseringsflaska
Container contents: 250 ml
Language line: DK/N-S-FIN
PU: 6
Pallet unit: 1728

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 30.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 30.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.