Antignisselpasta för bromsar (penselburk)

SKU: P000410

Syntetiskt specialsmörjmedel för bromssystem. Mycket häftande, beständigt mot vägsalt och stänkvatten. Förhindrar och åtgärdar gnissel som uppstår mellan bromsokets kolvar resp. friktionspunkter och bromsbelägg. Säkrar funktionen i hela bromssystemet och förhindrar fastsvetsning resp. fastrostning av fälgen i hjulnavet. Temperaturomr...

Läs Mer
 • utmärkt häftförmåga
 • eliminerar gnissel
 • extremt lågt friktionsvärde
 • gott korrosionsskydd
 • enastående temperaturbeständighet
 • Visa mer
ghs02 ghs05
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
Syntetiskt specialsmörjmedel för bromssystem. Mycket häftande, beständigt mot vägsalt och stänkvatten. Förhindrar och åtgärdar gnissel som uppstår mellan bromsokets kolvar resp. friktionspunkter och bromsbelägg. Säkrar funktionen i hela bromssystemet och förhindrar fastsvetsning resp. fastrostning av fälgen i hjulnavet. Temperaturområde: -40 °C till +1 200 °C.
För hela bromssystemet i skivbromsbelägg, bultar, stift och friktionspunkter i trumbromsar. Avskiljningspasta för centreringsringar i aluminiumfälgar, anslutningspunkter mellan fälgar och hjulnav samt övriga insticks- och skruvförbindelser.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 200 ml
Language line: D-GB-I-E
PU: 6
Pallet unit: 1080

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.