Osmord mjukvara ger trögt maskineri

Svagare delårsbokslut för LIQUI MOLY än vanligt – ny programvara ställer till betydande problem

Juli 2019 – Implementeringen av en ny företagsmjukvara i januari i år har utvecklat sig till en mycket utdragen process för LIQUI MOLY. Den nya programvaran var tänkt att underlätta arbetet och sänka kostnaderna för den tyska olje- och tillsatsspecialisten men ledde till det rakt motsatta vilket försämrat halvårsresultatet. – Om vi varit börsnoterade, hade jag varit tvungen att gå ut med en vinstvarning, säger företagets VD, Ernst Prost.

Bl.a. styr denna företagsprogramvara produktionen och hanterar inköp, leveranser och fakturor och är alltså av central betydelse för företaget och dess resultat. Den tidigare programvaran var flera decennier gammal och stötte allt oftare i taket för sin förmåga. Efter flera år av förberedelser ersattes den därför med en ny vid årsskiftet.

Men istället för de småproblem som man kan förvänta sig ska dyka upp vid implementeringen av ny mjukvara, uppstod mycket betydande problem, och dessa består än i dag – problem som relativt omgående har en direkt inverkan på affärsverksamheten. – Trots hjälp från välrenommerade mjukvaruföretag, har vi ännu inte lyckats komma upp på den produktions- och leveransnivå som vi själva, och våra kunder, förväntar sig, fortsätter Ernst Prost.

Det här har lett till berättigad ilska och frustration bland kunderna. – Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag aldrig behövt be mina kunder om ursäkt så många gånger som under det senaste halvåret. Dagens situation smärtar mig mycket, säger Prost vidare. Och den leder till betydande merkostnader, t.ex. för containrar som endast kan fyllas till hälften med varor, för varutransporter som måste vänta längre på att bli lastade, eller t.ex. för flygfrakt då brådskande varor inte längre skulle hunnit fram i tid om de fraktats per båt. – Vi gör allt som står i vår makt för att följdverkningarna för kunderna ska bli så små som möjligt, och vi står för merkostnaderna. Men det räcker dock inte med enbart dessa kostnader. – Till de redan betydande kostnaderna för mjukvarubytet som sådant, tillkommer hela tiden nya för felsökning och problemavhjälpning.

Allt det här sätter tydliga spår i företagets siffror. Jämfört med första halvåret 2018 sjönk omsättningen endast något, med 0,8% till 259,6 miljoner euro, och detta endast p.g.a. att orderstocken inte kunde avverkas helt beroende på dataproblemen. Däremot sjönk halvårsvinsten med ca 30% till 11 miljoner euro. – Jag hade aldrig kunnat tro att en mjukvarumigration år 2019 skulle kunna ha sådan inverkan på ett helt företag.

LIQUI MOLY har sedan länge varit vana vid framgångar: år för år har omsättningen och vinsten bara ökat och ökat. Den aktuella situationen uppstod helt oväntat. Tack vare den höga prestandanivån blir det inträffade dock endast till en liten buckla på vinstkurvan och det är alltså långt ifrån något existenshotande läge. – Hos oss kommer det inte bli fråga om några åtgärder i blindo, som arbetstidsförkortning eller personalminskningar, säger Ernst Prost. – Vi håller kursen, vi fortsätter på den inslagna expansionskursen, vi fortsätter att nyanställa, och vi fortsätter att investera i nya produkter och på nya marknader.

Alltså ingen strategiväxling och inga åtstramningar. Tvärtom: – De aktuella problemen har blottlagt områden som vi nu kommer att investera mer inom för att bli ännu bättre, förklarar Prost. Så ska t.ex. ett nytt centrallager byggas för att underlätta logistiken. – Den storm vi upplever nu, är mycket starkare än vad som förutspåtts. Höga vågor bryter in mot vårt skepp – en och annan av matroserna blir dyngvåta, en del av passagerare sjösjuka. Men vårt skepp är mycket sjövärdigt och befinner sig inte i fara. Snart har stormen bedarrat. Jag hoppas att vi tillsammans med mjukvaruföretagen ska ha löst dataproblemen senast vid årets slut.

Peter Szarafinski


Marknadsföring
Peter Szarafinski
Internationell PR-chef
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm

Telefon: +49 731 1420-189
Fax: +49 731 1420-82
E-post: peter.szarafinski@liqui-moly.de

Kontakt