Sinkspray

SKU: P000516

Førsteklasses grunning med en sinkrenhet på 99 % ved tørket film. Før lakkering. ER ytterst motstandsdyktig og fleksibel, og beskytter metalldeler mot elektrokjemiske prosesser. Aktiv korrosjonsbeskyttelse, temperaturbestandig til 500 °C.

Learn More
 • permanent korrosjonsbeskyttelse
 • elektrisk ledende
 • fremragende temperaturbestandighet
 • høyt sinkinnhold
 • kan punktsveises
 • Vis mer
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H315 Irriterer huden.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Siehe hier.

Førsteklasses grunning med en sinkrenhet på 99 % ved tørket film. Før lakkering. ER ytterst motstandsdyktig og fleksibel, og beskytter metalldeler mot elektrokjemiske prosesser. Aktiv korrosjonsbeskyttelse, temperaturbestandig til 500 °C.

Som beskyttelse mot rust og korrosjon på jern- og ståloverflater, spesielt på sveisesømmer. Til utbedring av skadde galvaniske flater og til beskyttelse av hele eksosanlegget.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan aerosol
Container contents: 400 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 1008

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 30.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 30.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.