Beskyttelse av gulvkonstruksjonen svart

SKU: P003472
Korrosjonsbeskyttelsesmiddel som i tørr tilstand danner en seigelastisk, lukket beskyttelsesfilm. Det bitumenholdige beleggmaterialet gir god støydempende virkning og høy motstand mot avriving. Høyt innhold av faststoffer. Kan ikke overlakkeres. Learn More
  • hurtigtørkende
  • støydempende
  • god vedheft på ulike underlag
  • slitesterk
ghs02 ghs07 ghs09
    Fare
  • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Korrosjonsbeskyttelsesmiddel som i tørr tilstand danner en seigelastisk, lukket beskyttelsesfilm. Det bitumenholdige beleggmaterialet gir god støydempende virkning og høy motstand mot avriving. Høyt innhold av faststoffer. Kan ikke overlakkeres.
Til dekking av malingståke i hjulbrønn samt til utbedring eller utvidelse av eksisterende karosseriunderstell.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan plater
Container contents: 1 l
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 600

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.