• 3min

Korte kjøreturer – slik unngår du uheldige konsekvenser

#Bil
#Veteranbil

Ved hyppig småkjøring utsettes bilen for høy slitasje. Særlig hardt går det ut over motorsystemet. Vi tar her for oss de negative konsekvensene og hvordan du kan unngå dem.

Hvordan småkjøring påvirker motorsystemet

Hyppige kaldstarter på grunn av korte kjøreturer på under 10 km (f.eks. bykjøring), påvirker motorfunksjonen negativt. Kjøretiden er for kort til at motoren rekker å få optimal driftstemperatur. Fordi motoroljen ikke varmes opp til optimal temperatur, når den ikke ut til alle motorkomponentene. Dermed vil ikke disse få smøringen de trenger for å beskyttes mot friksjon, slitasje og skader.

I tillegg vil den lave temperaturen hindre en fullstendig forbrenning av drivstoffet som sprøytes inn. Dette fører for det første til større avleiringer av forbrenningsrester på innsprøytingsdysene og i forbrenningskammeret. Resultatet er vesentlig høyere drivstofforbruk, ujevn motorgange og i verste fall dyre motorskader. For det andre vil uforbrent drivstoff havne i bunnpannen og der blandes med motoroljen. Dette reduserer smøreytelsen til oljen og kan på sikt gi kostbare skader.

Dieselpartikkelfilteret er også berørt: Dieselpartikkelfilteret spiller en avgjørende rolle for å sikre at de lovbestemte utslippskravene til moderne dieselkjøretøy innfris. Det sørger for at eksosen som oppstår under drivstofforbrenningen, filtreres ut og deretter forbrennes. På korte strekninger vil det imidlertid ikke klare å komme opp i forbrenningstemperaturen på ca. 600 °C. Over tid vil dieselpartikkelfilteret dermed bli tilstoppet, og dette kan føre til økt drivstofforbruk og motorproblemer.

Forebygging av skader ved småkjøring

Korte kjøreturer gjør at oljen forurenses raskere enn normalt. Det er derfor viktig at denne forurensede motoroljen skiftes ut jevnlig, også utenom oljeskiftintervallene som produsenten har angitt. Dette kan du få gjort raskt og enkelt ved ett av våre serviceverksteder.

Finn et verksted

I tillegg bør du med jevne mellomrom fjerne – eller enda bedre: forebygge – avleiringer fra innsprøytingssystemet. Her er Super Diesel Additiv eller Injeksjonsrenser ypperlig egnet. Tilsett dem ganske enkelt i drivstoffet hver gang du fyller på tanken. Drivstoffadditivene fjerner avleiringer i innsprøytingssystemet og hindrer at det dannes nye ved fortsatt småkjøring. Fastbrente rester fjernes effektivt fra dysenålene slik at drivstoffet lettere antennes. Ettersom forbrenningen av drivstoffet optimaliseres også ved lav motortemperatur, blir motoroljen i langt mindre grad forurenset av drivstoffrester.

For å holde partikkelfilteret i funksjonell stand over tid også ved hyppig småkjøring, anbefales det å tilsette dieselpartikkelfilterbeskyttelse. Dette svært effektive additivet reduserer sotdannelsen under drivstofforbrenningen og medvirker effektivt til å redusere utslippene ved å hjelpe dieselpartikkelfilteret å regenereres.