• 19/05/2024
  • 3min

Hva er forskjellene på motorolje?

#Bil

På grunn av stadig økende krav til motorer og deres komponenter, har også motoroljene gjennom tidene blitt stadig videreutviklet og ført til forskjellige variasjoner og formuleringer. Vi forklarer forskjellene og hva du må være oppmerksom på når du skal velge riktig olje.

Hvilke motoroljetyper finnes det?

I prinsippet skilles det mellom mineralsk og syntetisk motorolje. Mineraloljer er mer egnet til eldre kjøretøy med lavere krav, mens syntetiske oljer kontinuerlig videreutvikles til de komplekse kravene til moderne motorer.

Mineraloljer

Mineralolje utvinnes fra råolje. Ved såkalt raffinering blir råoljen renset for forurensninger og uønskede karboner. For å forsterke oljens egenskaper kan det deretter tilsettes ulike tilsetningspakker.

I motsetning til syntetiske oljer, har mineraloljer en begrenset ytelse. Dette skyldes økende krav, som forlengede oljeskiftintervaller, økende krafttetthet og krav om jevn kjøreatferd.

Syntetiske oljer

Det skilles mellom to ulike produksjonsmetoder for syntetiske oljer. I den første varianten produseres oljen ved polymerisering. PAO-oljer er overlegne mineraloljer når det gjelder smøreevne, temperaturbruksområde og flyktegenskaper. De er imidlertid svært dyre å produsere og kan ikke lenger oppfylle de høye kravene til moderne motorer, og derfor blir PAO-oljer mindre viktige.

Den andre måten å fremstille oljen på, er med hydro-cracking. Oljer som er produsert med denne metoden, kalles på fagspråket HC-oljer. I dag tilbyr HC-oljer best mulig ytelse for alle moderne motorer. Som følge av kontinuerlig videreutvikling, er nesten all oljeutvikling i dag basert på denne synteseteknologien. Disse oljene oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene i henhold til API og ACEA, noe som bekreftes av offisielle godkjenninger fra bilprodusentene.

Betegnelsene for syntetisk olje og mineralolje kan variere internasjonalt.

Hvilken betydning har viskositeten til en motorolje?

Viskositeten angir hvilken flytemotstand en olje har eller hvor seigtflytende den er. Det brukes to tall for riktig betegnelse. Det første tallet er alltid merket med en "W", som står for "Winter". Tallet angir dermed den laveste driftstemperaturen til motoroljen. Det siste tallet står for flyteevnen ved 100C oljetemperatur, for motoroljer er naturlig mer seigtflytende ved lave temperaturer enn i oppvarmet tilstand.

Det betyr følgende: Jo lavere tall, desto tynnere er oljen. Derme er en 5W-40-olje mer tyntflytende ved en lav kaldstarttemperatur enn en motorolje med en viskositet på 10W-40. En 10W-30 er mer tyntflytende ved 100C oljetemperatur enn en 10W-40.

Men viskositeten i seg selv er ikke et kvalitetskriterium.

Hvorfor blir motorolje stadig mer tyntflytende?

Jo tynnere motoroljen er, desto mindre kraft må motoren bruke for å pumpe den rundt. Dette reduserer drivstofforbruket, noe som gjør at bilprodusentene forsøker å redusere kjøretøyenes utslipp ytterligere.

Jo mer tyntflytende en motorolje blir, desto viktigere rolle har tilsetningsstoffene. Mens basisoljen tidligere var den viktigste kraftbæreren i motoroljen , er det i dag additivpakkene. Moderne oljer består av knapt en tredjedel tilsetningsstoffer. Det er de som sørger for rengjøring, korrosjonsbeskyttelse, kjøling og smøring av de ekstremt tyntflytende oljene. Selve oljen er ofte bare bærevæsken i tilsetningspakkene.

Hvilken olje til hvilket kjøretøy?

Ved valg av riktig motorolje er det først og fremst avgjørende at spesifikasjonene fra produsenten oppfylles. I dag finnes det mer enn 50 forskjellige produsentgodkjenninger. Før du kjøper motorolje, bør du derfor ta en titt i bilens håndbok og kontrollere hvilke forutsetninger oljen må oppfylle.

Oljeguiden vår hjelper deg med å finne riktig motorolje til bilen din på få sekunder.

Oljeveiviser

Motoroljens oppgaver

Visste du hvilke funksjoner motoroljen i bilen din egentlig har? Vi forklarer hva den brukes til, hvorfor det er viktig å skifte den regelmessig og hvorfor du alltid bør bruke riktig motorolje til bilen din.

Les mer