• 14/04/2024

Bedre forbrenning, bedre akselerasjon

#Bil

Sterkere, bedre, roligere: Med vår Speed Tec kan du igjen glede deg over akselerasjonen! Ved hjelp av optimaliserte forbrenningsegenskaper og et rent motorsystem, kan additivet gjenopprette den opprinnelige akselerasjonsytelsen.

[###TRANSLATE_PREFIX###]

En viktig faktor for kjøreglede er blant annet optimal akselerasjon når du trår på gasspedalen. Dette medfører imidlertid også stor belastning på enkelte motorkomponenter. Med tiden blir drivstoffsystemet forurenset av forbrenningene i motoren, og akselerasjonsytelsen kan bli merkbart redusert. I tillegg kan ekstrem akselerasjon føre til økt motorslitasje.

Speed Tec-additiver optimaliserer forbrenningsprosessen for å gjenopprette den opprinnelige akselerasjonsytelsen og beskytter samtidig motorkomponentene mot slitasje. 

Speed Tec er utviklet for akselerasjon i dellastområdet og er ideell til hverdagsbruk av biler som ofte akselererer høyt fra det nedre turtallsområdet.

Optimale akselerasjonsegenskaper for diesel- og bensinbil

Optimalisert ytelse

Ved å tilsette det aktuelle drivstoffet, sørger Speed Tec for redusert overflatespenning. Drivstoffblandingen kan dermed forstøves finere, og forbrenningsprosessen optimaliseres. Dermed bedres motorens trekkraft, noe som fører til en merkbar effektøkning i dellastområdet.

Rengjøring og slitasjebeskyttelse

Dessuten sørger Speed Tec for pålitelig rengjøring og langvarig beskyttelse av alle motorkomponenter. Dette påvirker både akselerasjonen og motorslitasjen positivt.

Avleiringer på injektorene fjernes, noe som kan føre til ren forbrenning. For bare et rent drivstoffsystem kan garantere optimal forbrenningsfunksjon, og dermed føre til økt ytelse og bidra til å oppnå de opprinnelige akselerasjonsverdiene.

På grunn av korrosjonsbeskyttelsen i hele drivstoffsystemet, samt smøringen av alle komponenter som glir mot hverandre med additivet, unngås raskere slitasje på grunn av de ekstremt høye belastningene ved kraftig akselerasjon.

Motorsporttestet ytelse takket være oktantallforbedring

Vår Octane Booster er spesielt utviklet for motorsport og forbedrer oktantallet til drivstoffet, noe som optimaliserer forbrenningen umiddelbart etter tilsetning. Dermed forbedres dreiemomentet, akselerasjonen og gassresponsen betydelig i det nedre og midtre lastområdet: Motoren går mer effektivt og kan utnytte sitt fulle effektpotensial. Ved å forbedre oktantallet reduseres motorbankingen ytterligere ved høye turtall, og motorskader som følge av dette forebygges.

Additivet har dessuten de samme rensende og akselerasjonsoptimaliserende funksjonene som Speed Tec og fører tilsvarende også til et rent motorsystem og bedre forstøvning av det innsprøytede drivstoffet.

For maksimalt effektutbytte via maksimal oktantallsøkning på opptil 2-4 punkter, avhengig av oktantallet, anbefaler vi vår Octane Plus.

Helt rent: LIQUI MOLY motorsystemrens bensin og diesel

Problemer med høyt drivstofforbruk, redusert motoreffekt, ujevn motorgang og dårlige avgassverdier? LIQUI MOLY løser problemet.

Les mer