• 22/02/2018

«De som står på hver dag, krones med suksess»

Mars 2018 – LIQUI MOLY melder hvert år om nye rekordomsetninger. Den tyske eksperten på olje- og tilsetningsstoffer er gjeldfri, og utbetalte nylig en bonus på 11 000 euro til hver medarbeider. Suksessen ser ut til å gå av seg selv. Daglig leder Ernst Prost røper (den ikke så store) hemmeligheten bak de gode resultatene. LIQUI MOLY har siden 2006 tredoblet omsetningen sin – og det i en bransje som ikke nettopp utmerker seg gjennom sterk vekst. Hvordan er det mulig? Ernst Prost: Gjennom hardt arbeid. Så enkelt er det. Og samtidig så tøft. Hos oss er det ikke snakk om å lene seg tilbake og hvile på laurbærene. Vi ønsker hele tiden å gå videre, og ikke stagnere. Vi ansetter nye folk, utvikler nye produkter, åpner nye markeder og øker produksjonsvolumet vårt. Det har vi gjort i årevis. Veksten vår er organisk. Ingen oppkjøp, ingen gjeld. Vi er hundre prosent selvgående. Vi har 120 millioner euro egenkapital og en forvaltningskapital på 160 millioner euro. Det gir en egenkapitalandel på 75 %, som betyr at vi står støtt også i en storm. Suksess gjennom hardt arbeid – det høres veldig gammeldags ut. Ernst Prost: Det kan vel være. Hardt arbeid har kanskje gått av moten hos den ene eller andre. I løpet av min yrkeskarriere har jeg lært at for å lykkes, kan man ikke være lat og vente på at det skal komme penger fallende fra oven. Det gjelder å stå på og jobbe som en maur – enten man driver en bedrift, går rundt til kunder eller jobber i produksjonen. Når hver eneste medarbeider har denne innstillingen, kommer resultatene av seg selv. Og en bonus på 11 000 euro hjelper på motivasjonen. Ernst Prost: Ja, det er klart. Vår suksess som bedrift bygger på medarbeiderne våre. Det er derfor ikke mer enn rett og rimelig at hver medarbeider får sin del av kaka. Og at alle får en like stor del. 11 000 euro er selvsagt mer penger for de som jobber i produksjonen, enn de som har lederstillinger. For lagermedarbeiderne hos datterselskapet vårt i Sør-Afrika, utgjør det opptil to årslønner. Også lærlingene våre og de midlertidig ansatte får en bonus på 3300 euro. Midlertidig ansatte? Ernst Prost: I tillegg til våre 835 faste medarbeidere har vi mellom 20 og 30 midlertidig ansatte som hjelper til under produksjonstoppene og vikarierer for langtidssykemeldte kollegaer. De får en timelønn på mellom 11 og 15,41 euro. Det er imidlertid alltid bare snakk om en overgangsperiode. Hvis vi har behov for en midlertidig ansatt permanent, tilbyr vi fast ansettelse. Vi ville da også ha vært bra dumme om vi ikke beholdt innarbeidede folk som vi trenger. I løpet av de siste tre årene har vi gitt fast jobb til 27 midlertidig ansatte, altså nesten hver tredje. Et sterkt samhold, en fet bonus, fortløpende vekst – det høres nesten ut som et paradis på jord. Ernst Prost: I en viss grad er det også det. Et selvlaget paradis. Det er svært givende når man identifiserer seg med sin egen oppgave. Vårt lille paradis vil imidlertid kun bestå så lenge vi har økonomisk suksess. Pengene fra seiersgangen vår, er penger vi har jobbet for. Vi har ikke fått dem lagt i hendene. Det samme gjelder de knappe 10 millioner euroene vi har investert, de rundt 5 millioner euroene som går til forskning og produktutvikling og de 20 millioner euroene vi bruker på markedsføring. Lagerbeholdningen vi trenger for produksjonen, er alene verdt 43 millioner euro. Alt dette er penger som vi har tjent inn. Er du ikke redd for at andre virksomheter skal kopiere suksessoppskriften? Ernst Prost: Det ville bare være fint. Det ville glede meg om alle bedrifter betalte medarbeiderne sine en lønn de kan leve på, og bonusene de fortjener. Og du har ingen bekymringer for fremtiden? Stikkord økende oljepriser, Brexit, tilspissede konflikter i mange land? Ernst Prost: Vet du, usikkerhet er en del av hverdagen når man driver næringsvirksomhet. Det er ikke noe man trenger å være redd for, men noe man må kunne håndtere. Når risikoene øker på ett sted, vokser sjansene et annet sted. Det gjelder bare at man ikke løper blindt etter hver eneste euro. Da gir jeg heller slipp på omsetning som jeg ikke tjener noe på. Dette gjør at vi går nesten helt klar problemer med manglende betaling. Det er bra ikke bare for oss, men også for leverandørene og kundene våre. De vet at de med oss får en pålitelig og stabil samarbeidspartner som også klarer å ri av en storm. Du solgte LIQUI MOLY-andelene dine til Würth-gruppen i januar, men blir sittende som daglig leder. Ernst Prost: Salget til Würth var et viktig skritt for å sikre LIQUI MOLYs fremtid på lang sikt, altså etter min tid. Det betyr likevel kun et eierskifte bak i kulissene. LIQUI MOLY forblir uavhengig, jeg fortsetter å bestemme hva som skal skje med bedriften og vi beholder den velfungerende salgsmodellen via grossisthandel. Alt blir ved det gamle – bare med større trygghet.
LIQUI MOLY i rene tall                2017
Omsetning532 Mill. Euro
Resultat før skatt52 Mill. Euro
Forvaltningskapital160 Mill. Euro
Egenkapital120 Mill. Euro
Bankgjeld0 Euro
 
Smøremiddelproduksjon81.495 tonn
Additivproduksjon16,7 Mill. bokser
Lagerbeholdning42,8 Mill. Euro
 
Medarbeidere824
Investeringer ianleggsmidler9,7 Mill. Euro
Kostnader til markedsføring19,8 Mill. Euro
Kostnader til forskningog utvikling5,3 Mill. Euro