Motorbike Dekkreparasjonsspray

SKU: P000495
Tetter punkterte dekk og pumper de opp igjen. Må ikke brukes hvis slangen er sprukket, dekket er glidd av felgen eller mantelen er revet opp på siden. Etter reparasjonen, fortsett kun å kjøre med moderat hastighet. Dekket må repareres eller skiftes ved neste anledning. Learn More
ghs02 ghs07 ghs09
    Fare
  • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H362 Kan skade barn som ammes.
  • H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Tetter punkterte dekk og pumper de opp igjen. Må ikke brukes hvis slangen er sprukket, dekket er glidd av felgen eller mantelen er revet opp på siden. Etter reparasjonen, fortsett kun å kjøre med moderat hastighet. Dekket må repareres eller skiftes ved neste anledning.
For havarihjelp ved alle dekkstørrelser med og uten slange.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan aerosol
Container contents: 300 ml
Language line: D-GB-E
PU: 12
Pallet unit: 1140

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Bilder og grafikk

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 04.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Kari Nordmann 04.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.