Kobberspray

SKU: P003458
Skille- og smørestoff av fineste kobberpartikler for termisk sterkt belastede maskinelementer. Muliggjør en problemløs demontering etter en lang driftstid. Finner anvendelse ved skrueforbindelser og skilleflater som er utsatt for høye temperaturer, høye trykk og korrosiv innflytelse. Brukstemperaturområde: -30 °C til +1 100 °C Learn More
 • eliminerer knirking
 • fremragende temperaturbestandighet
 • høy klebestyrke
 • langsiktig korrosjonsbeskyttelse
 • salt-, varmt- og sprutvannbestandig
 • Vis mer
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Skille- og smørestoff av fineste kobberpartikler for termisk sterkt belastede maskinelementer. Muliggjør en problemløs demontering etter en lang driftstid. Finner anvendelse ved skrueforbindelser og skilleflater som er utsatt for høye temperaturer, høye trykk og korrosiv innflytelse. Brukstemperaturområde: -30 °C til +1 100 °C
Til smøring og som korrosjonsbeskyttelse for termisk svært belastede forbindelser i kjemisk og petrokjemisk industri, i el-verk, keramisk industri, maskin- og kjøretøyproduksjon, her spesielt ved skrueforbindelser på eksosbøyer, lyddempere og chassisdeler.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan aerosol
Container contents: 250 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 1512

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 20.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 20.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.