• 2pöytäkirja

Lyhyet ajomatkat – negatiiviset vaikutukset ja niiden ehkäisy

#Auto
#Vanhanaikainen auto

Toistuvat lyhyet ajomatkat edistävät auton ennenaikaista kulumista. Tämä koskee erityisesti moottorijärjestelmää. Kerromme sinulle, minkälaisia negatiivisia vaikutuksia tällä voi olla ja miten niitä voi ehkäistä.

Lyhyiden matkojen ajamisen vaikutukset moottorijärjestelmään

Lyhyistä, alle 10 kilometrin ajomatkat ja niistä johtuvat usein toistuvat kylmäkäynnistykset esimerkiksi kaupunkiajossa vaikuttavat negatiivisesti moottoriin. Lyhyen ajoajan vuoksi optimaalista käyttölämpötilaa ei saavuteta. Moottoriöljy ei lämpene optimaaliseen lämpötilaan, minkä vuoksi se ei saavuta kaikkia moottorin osia eikä sen vuoksi voi voidella niitä eikä suojata niitä kitkalta, kulumiselta ja vaurioilta.

Alhaisen lämpötilan vuoksi ruiskutettu polttoaine ei myöskään pala kokonaan. Tämä johtaa ensinnäkin palamisjäämien lisääntymiseen. Nämä jäämät kertyvät ajan myötä ruiskutussuuttimiin ja palotilaan. Tämän seurauksena kulutus kasvaa voimakkaasti, moottori käy epätasaisesti ja pahimmassa tapauksessa moottori voi vaurioitua. Lisäksi palamaton aine voi päätyä öljypohjaan ja sekoittua siellä moottoriöljyyn. Tämä sekoittuminen heikentää öljyn voitelutehoa, mikä voi ajan mittaan myös aiheuttaa kalliita vaurioita.

Tämä koskee myös dieselhiukkassuodatinta. Dieselhiukkassuodatin on olennainen osa nykyaikaisia dieselautoja, jotta lakisääteisiä päästömääräyksiä voidaan noudattaa. Se suodattaa polttoaineen palamisen aikana muodostuvista pakokaasuista pois nokea ja polttaa sen. Lyhyillä matkoilla noin 600 °C:n polttolämpötilaa ei kuitenkaan saavuteta. Tämän seurauksena dieselhiukkassuodatin alkaa tukkeutua, mikä voi lisätä polttoaineen kulutusta ja aiheuttaa moottoriongelmia.

Lyhyiden matkojen ajamisesta johtuvien vaurioiden välttäminen

Lyhyiden matkojen ajaminen saa öljyn likaantumaan tavallista nopeammin. Tästä syystä likaantunut moottoriöljy on ehdottomasti vaihdettava säännöllisen öljynvaihdon yhteydessä, myös valmistajan määrittämien vaihtovälien ulkopuolella. Lähimmät huoltokorjaamomme tekevät sen puolestasi nopeasti ja helposti.

Löydä korjaamo

Lisäksi ruiskutusjärjestelmä on puhdistettava säännöllisesti kerrostumista, tai kerrostumien muodostuminen on ehkäistävä ennalta. Super Diesel Additive tai suihkutusjärjestelmän puhdistusaine sopivat molempiin tarkoituksiin. Voit käyttää niitä helposti itse ja lisätä niitä polttoaineeseen jokaisella tankkauskerralla Polttoaineen lisäaineet poistavat kerrostumia ruiskutusjärjestelmästä ja estävät niiden uudelleenmuodostumista, vaikka lyhyiden ajomatkojen ajamista jatkettaisiin. Kiinni palaneet jäämät poistetaan luotettavasti suutinneuloista ja polttoaineen syttyvyys paranee. Polttoaineen palaminen optimoidaan myös moottorin lämpötilan ollessa alhainen, minkä ansiosta moottoriöljyyn pääsee huomattavasti tavallista vähemmän polttoainejäämiä ja se ei pääse likaantumaan yhtä paljon.

Jotta hiukkassuodatin pysyy täysin toimintakuntoisena pitkään myös lyhyitä ajomatkoja toistuvasti ajettaessa, on suositeltavaa käyttää ennaltaehkäisevästi dieselhiukkassuodattimen suoja-ainetta. Erittäin tehokas lisäaine vähentää noen muodostumista polttoaineen palamisen aikana, auttaa dieselhiukkassuodattimen regeneroinnissa ja auttaa siten tehokkaasti vähentämään päästöjä.