Σαμπουάν αυτοκινήτου

SKU: P001085

Για το βαθύ πλύσιμο του αυτοκινήτου. Προστατεύει τη βαφή και χαρίζει γυαλάδα. Απομακρύνει με τις δραστικές ουσίες πλύσης χωρίς υπολείμματα σκόνη καθώς και ακαθαρσίες που περιέχουν λάδια ή γράσα. Βιοδιασπώμενο.

Μάθετε Περισσότερα
 • παράγει ένα άριστο αποτέλεσμα λάμψης
 • εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης
 • μεγάλη δράση πλύσης και καθαρισμού
 • κατάλληλο για πολυκαρβονικά
ghs07
  Προσοχή
 • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • EUH208 Περιέχει διπεντένιο, κιτράλη, 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
ghs07
  Προσοχή

  H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

  H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

  H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Για το βαθύ πλύσιμο του αυτοκινήτου. Προστατεύει τη βαφή και χαρίζει γυαλάδα. Απομακρύνει με τις δραστικές ουσίες πλύσης χωρίς υπολείμματα σκόνη καθώς και ακαθαρσίες που περιέχουν λάδια ή γράσα. Βιοδιασπώμενο.

Για σχολαστικό και προστατευτικό καθαρισμό βαμμένων επιφανειών.

Application

Πριν τη χρήση απομακρύνετε χονδρές ακαθαρσίες με υψηλή πίεση ή έντονη δέσμη νερού. Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση. Στη συνέχεια αναμείξτε την αντίστοιχη ποσότητα με νερό. 40 ml (περ. 1 καπάκι) επαρκούν για 8 l νερού. Εφαρμόστε και διανείμετε το σαμπουάν με σφουγγάρι στις επιφάνειες βαφής που θα καθαριστούν. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με νερό και σκουπίστε με δέρμα.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: φιάλη πλαστική
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 510
Container type: κάνιστρο πλαστικό
Container contents: 20 l
Language line: D
PU: 1
Pallet unit: 24

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος για τους καταναλωτές+ Περισσότερες πληροφορίες

Images and documents

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος για τους καταναλωτές+ Περισσότερες πληροφορίες

Images and documents

Λιπαντικά κινητήρα - Made in Germany

BestBrandLogos
Η δικιά σου κριτική Η δικιά σου κριτική
Δώστε μια βαθμολογία
Χρειάζεται βελτίωση Διαφορετικό από το αναμενόμενο Εντάξει Καλός Πολύ καλά
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
(Προαιρετικό)
(Προαιρετικό)
Δώστε ένα email vaild
Δώστε μια περίληψη
Παρέχετε μια περιγραφή για την βαθμολογία
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Γίνετε πρωτοπόροι και αξιολογήστε το προϊόν, ώστε οι άλλοι να επωφεληθούν από την εμπειρία σας και εμείς να μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε!
Μαρία Τάδε 23.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Μαρία Τάδε 23.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Επιχειρηματικοί πελάτες
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας τώρα. Βρείτε το σωστό άτομο επαφής στην περιοχή σας.
Ιδιωτικοί πελάτες
Βρείτε κατάλληλους αντιπροσώπους στην περιοχή σας. Γρήγορα και εύκολη με την αναζήτηση πηγής εφοδιασμού.