Αντιβακτηριδιακό πρόσθετο πετρελαίου

SKU: P004770

Υψηλής αποτελεσματικότητας βιοκτόνο με ευρύ φάσμα δράσης για βακτηρίδια, ζύμες και μύκητες μούχλας. Ιδιαίτερα κατάλληλο για προληπτική χρήση σε παροπλισμένα πετρελαιοκίνητα οχήματα ή σε τέ ...

Μάθετε Περισσότερα
 • αποστειρώνει προσβεβλημένα συστήματα ανεφοδιασμού
 • μειώνει τις εκπομπές ρύπων
 • δρα προληπτικά στη συγκέντρωση βακτηριδίων
 • διατηρεί τα μπεκ ψεκασμού καθαρά
 • βελτιώνει τη λιπαντική ιδιότητα
 • Δείτε περισσότερα
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Κίνδυνος
 • H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 • H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
 • H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
 • H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
 • H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • EUH044 Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.
 • EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Κίνδυνος
 • H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 • H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
 • H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
 • H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
 • H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • EUH044 Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.
 • EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Κίνδυνος
 • H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 • H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
 • H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
 • H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
 • H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • EUH044 Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.
 • EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Κίνδυνος
 • H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 • H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
 • H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
 • H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
 • H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • EUH044 Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.
 • EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Κίνδυνος
 • H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 • H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
 • H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
 • H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
 • H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • EUH044 Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.
 • EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Υψηλής αποτελεσματικότητας βιοκτόνο με ευρύ φάσμα δράσης για βακτηρίδια, ζύμες και μύκητες μούχλας. Ιδιαίτερα κατάλληλο για προληπτική χρήση σε παροπλισμένα πετρελαιοκίνητα οχήματα ή σε τέτοια που χρησιμοποιούνται λίγο, όπως π.χ. μηχανήματα έργων, επαγγελματικά οχήματα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, επιβατικά αυτοκίνητα, δεξαμενές αποθηκών κτλ. καθώς και για την αποστείρωση ήδη προσβεβλημένων συστημάτων δεξαμενών. Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα προϊόντα βιοκτόνων. Πριν από την χρήση διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος.
Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες με και χωρίς φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου – προληπτικά ή για αντιμετώπιση προβλημάτων. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. Για απευθείας προσθήκη στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Απόλυτα συμβατό με όλα τα συμβατικά καύσιμα ντίζελ και βιοντίζελ. Ένα γέμισμα της μεζούρας 25 ml (ενσωματωμένη στο καπάκι) επαρκεί, για προληπτική χρήση, για 25 l καύσιμο (δοσολογία 1:1000) και για χρήση σε περίπτωση προβλήματα για 5 l καυσίμου (δοσολογία 1:200).

Application

Δοσολογία 1: 1000. Μία μεζούρα (25 ml) επαρκεί για 25 l πετρέλαιο. Για πρόληψη, προσθέστε την αντίστοιχη ποσότητα πριν από την πλήρωση του ρεζερβουάρ. Σε περίπτωση έντονης προσβολής από βακτηρίδια και μύκητες με βούλωμα του φίλτρου, εφαρμόστε δοσολογία-σοκ (δοσολογία 1 : 200).
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: δοχείο μεταλλικό
Container contents: 125 ml
Language line: I-GR
PU: 12
Pallet unit: 1620
Container type: δοχείο μεταλλικό
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-F-I-NL-GR
PU: 6
Pallet unit: 570
Container type: μαύρο πιάτο βαρέλι
Container contents: 60 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 6
Container type: κάνιστρο πλαστικό
Container contents: 5 l
Language line: D-GB-E
PU: 1
Pallet unit: 84
Container type: δοχείο μεταλλικό
Container contents: 125 ml
Language line: D
PU: 6
Pallet unit: 1536

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος για τους καταναλωτές+ Περισσότερες πληροφορίες

Images and documents

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος για τους καταναλωτές+ Περισσότερες πληροφορίες

Images and documents

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος για τους καταναλωτές+ Περισσότερες πληροφορίες

Images and documents

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος για τους καταναλωτές+ Περισσότερες πληροφορίες

Images and documents

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Images and documents

Λιπαντικά κινητήρα - Made in Germany

BestBrandLogos
Η δικιά σου κριτική Η δικιά σου κριτική
Δώστε μια βαθμολογία
Χρειάζεται βελτίωση Διαφορετικό από το αναμενόμενο Εντάξει Καλός Πολύ καλά
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
(Προαιρετικό)
(Προαιρετικό)
Δώστε ένα email vaild
Δώστε μια περίληψη
Παρέχετε μια περιγραφή για την βαθμολογία
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Γίνετε πρωτοπόροι και αξιολογήστε το προϊόν, ώστε οι άλλοι να επωφεληθούν από την εμπειρία σας και εμείς να μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε!
Μαρία Τάδε 17.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Μαρία Τάδε 17.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Επιχειρηματικοί πελάτες
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας τώρα. Βρείτε το σωστό άτομο επαφής στην περιοχή σας.
Ιδιωτικοί πελάτες
Βρείτε κατάλληλους αντιπροσώπους στην περιοχή σας. Γρήγορα και εύκολη με την αναζήτηση πηγής εφοδιασμού.