Anti-bakterie-dieseladditiv

SKU: P004770

Yderst effektivt biocid med bred virkning mod bakterier, gær og skimmelsvampe. Yderst velegnet til forebyggende brug i dieselkøretøjer, der ikke har været i brug længe, eller som kun bruges lidt, såsom byggeudstyr, erhvervskøretøjer, autocamper, personbiler, lagertanke osv., samt til desinfektion af allerede inficerede tanksystemer. Biocider skal ...

Læs mere
 • afkimer angrebne tanksystemer
 • reducerer skadelige stoffer i udstødningen
 • virker forebyggende imod bakterieangreb
 • holder indsprøjtningsdyser rene
 • forbedrer smøreegenskaberne
 • Vis mere
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
Yderst effektivt biocid med bred virkning mod bakterier, gær og skimmelsvampe. Yderst velegnet til forebyggende brug i dieselkøretøjer, der ikke har været i brug længe, eller som kun bruges lidt, såsom byggeudstyr, erhvervskøretøjer, autocamper, personbiler, lagertanke osv., samt til desinfektion af allerede inficerede tanksystemer. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.
Tilsættes direkte i tanken. Kann anvendes både forebyggende og som problemløser. Velegnet til tank, anlæg og alle gængse dieselmotorer. 25 ml rækker til 25 liter brændstof = 1 liter til 1000 liter brændstof.

Application

Dosering 1:1.000. 25 ml er tilstrækkeligt til 25 liter dieselolie. Ved forebyggende brug tilsættes den relevante mængde, før tanken fyldes. Ved kraftigt bakterie- eller svampeangreb med blokerede filtre foretages en chokdosering (dosering 1:200).
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 125 ml
Language line: I-GR
PU: 12
Pallet unit: 1620
Container type: Dåse metal
Container contents: 1 l
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 630
Container type: Sort plade tønde
Container contents: 60 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 6
Container type: Dunk plast
Container contents: 5 l
Language line: D-GB-E
PU: 1
Pallet unit: 84
Container type: Dåse metal
Container contents: 125 ml
Language line: D
PU: 6
Pallet unit: 1536

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 12.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 12.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.