Κόλλα αμαξώματος σε σπρέι

SKU: P001426

Σπρέι κόλλας επαφής με μεγάλη δύναμη κόλλησης στιγμής.

Μάθετε Περισσότερα
 • χωρίς χλωροφθοράνθρακες
 • μεγάλη δύναμη κόλλησης στιγμής
 • δυνατότητα αλλαγής της δέσμης ψεκασμού
 • οικονομικό στη χρήση
ghs02 ghs07
  Κίνδυνος
 • H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
 • H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
 • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
 • H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σπρέι κόλλας επαφής με μεγάλη δύναμη κόλλησης στιγμής.

Για την κόλληση υφασμάτων, κετσέδων, δερμάτων και τεχνητών δερμάτων, τσόχας, χαρτονιών κτλ. μεταξύ τους ή πάνω σε λάστιχο και μέταλλο. Επίσης κατάλληλο για κόλληση μεμβρανών PE σε πόρτες οχημάτων.

Application

Η επιφάνεια κόλλησης πρέπει να είναι καθαρή από ρύπους, λιπαντικά και γράσα για να εξασφαλίζεται η τέλεια δύναμη κόλλησης. Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε τον καθαρισμό όλων των επιφανειών κόλλησης με καθαριστικό και αραιωτικό Liqui Moly, αρ. είδ. 6130. Ανάλογα με το μέγεθος της επιφάνειας κόλλησης μπορείτε να ρυθμίζετε την επιθυμητή εικόνα ψεκασμού περιστρέφοντας την κεφαλή ψεκασμού. Στην προς επεξεργασία επιφάνεια επιστρώνετε στη συνέχεια από μια απόσταση 20 cm έως 25 cm την κόλλα αμαξώματος σε σπρέι. Πριν ενώσετε μεταξύ τους τα υλικά, πρέπει να τηρείτε έναν χρόνο εξάτμισης περ. 10 min.
Υπόδειξη:
Τα υπολείμματα του στρώματος της κόλλας αφαιρούνται με αραιωτικά χρωμάτων ή ακετόνη. Μετά τη χρήση, κρατήστε το δοχείο με την κεφαλή ψεκασμού προς τα κάτω και πατήστε τη βαλβίδα μέχρι να εξέρχεται πλέον μόνο προωθητικό αέριο.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: δοχείο σπρέι
Container contents: 400 ml
Language line: D-GB-I-E
PU: 12
Pallet unit: 1008

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Images and documents

Λιπαντικά κινητήρα - Made in Germany

BestBrandLogos
Η δικιά σου κριτική Η δικιά σου κριτική
Δώστε μια βαθμολογία
Χρειάζεται βελτίωση Διαφορετικό από το αναμενόμενο Εντάξει Καλός Πολύ καλά
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
(Προαιρετικό)
(Προαιρετικό)
Δώστε ένα email vaild
Δώστε μια περίληψη
Παρέχετε μια περιγραφή για την βαθμολογία
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Γίνετε πρωτοπόροι και αξιολογήστε το προϊόν, ώστε οι άλλοι να επωφεληθούν από την εμπειρία σας και εμείς να μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε!
Μαρία Τάδε 23.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Μαρία Τάδε 23.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Επιχειρηματικοί πελάτες
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας τώρα. Βρείτε το σωστό άτομο επαφής στην περιοχή σας.
Ιδιωτικοί πελάτες
Βρείτε κατάλληλους αντιπροσώπους στην περιοχή σας. Γρήγορα και εύκολη με την αναζήτηση πηγής εφοδιασμού.