Zink-Alu-Spray

SKU: P000520
På grund af sit høje indhold af zink og aluminium sikrer den meget god korrosionsbeskyttelse og kan bruges som den eneste vejrbestandige korrosionsbeskyttelse. Hurtigt tørrende. Temperaturområde op til 250 °C. Giver meget god elektrisk ledningsevne og kan males over. Læs mere
 • elektrisk ledende
 • fremragende temperaturbestandighed
 • fremragende korrosionsbeskyttelse
 • højt zinkindhold
 • kan punktsvejses
 • Vis mere
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
På grund af sit høje indhold af zink og aluminium sikrer den meget god korrosionsbeskyttelse og kan bruges som den eneste vejrbestandige korrosionsbeskyttelse. Hurtigt tørrende. Temperaturområde op til 250 °C. Giver meget god elektrisk ledningsevne og kan males over.
Til reparation af alle beskadigede galvaniseringstyper (varm-, flammesprøjtnings- og galvanisk forzinkning). Til alle jernholdige og ikke-jernholdige metaller.

Application

Ryst dåsen i ca. 2 min. før brug. Sprøjt på metallisk ren, tør og affedtet overflade. Overfladetykkelse af zinkmetalfilmen, tørret med et enkelt lag: 25-35 µm. Kan males over efter ca. 8 timer, men på grund af de mange forskellige malingssystemer, der tilbydes, er det nødvendigt med selvtest på forhånd. Bemærk: Efter brug skal du holde dåsen med sprøjtehovedet nedad, og trykke på ventilen, indtil kun det rene drivmiddel slipper ud.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 400 ml
Language line: D
PU: 6
Pallet unit: 1044

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 24.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 24.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.