Zink-aluminiumspray

SKU: P000520

Garandeert dankzij zijn hoog zink- en aluminiumgehalte, zeer goede corrosiebescherming en alleen als weerbestendige corrosiebescherming te gebruiken. Sneldrogend. Temperatuur toepassingsgebied tot 250 °C. Biedt een zeer goede elektrische geleidbaarheid en is overschilderbaar.

Lees verder
 • elektrisch geleidend
 • uitstekende temperatuurbestendigheid
 • uitstekende corrosiebescherming
 • hoog zinkgehalte
 • voor puntlassen geschikt
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07 ghs09
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Garandeert dankzij zijn hoog zink- en aluminiumgehalte, zeer goede corrosiebescherming en alleen als weerbestendige corrosiebescherming te gebruiken. Sneldrogend. Temperatuur toepassingsgebied tot 250 °C. Biedt een zeer goede elektrische geleidbaarheid en is overschilderbaar.

Voor het repareren van alle beschadigde galvanisatietypes (vuur-, vlamnevel- en galvanisch- verzinken). Voor alle ferro en non-ferro metalen.

Application

Bus ca. 2 minuten schudden voor gebruik. Op een metalen schoon, droog en ontvet oppervlak opspuiten. Laagdikte van de zink-metaalfilm droog bij één keer bespuiten: 25-35 µm. Overschilderbaar na ca. 8 uur, maar wegens de verscheidenheid van de beschikbare verfsystemen is een zelftest vooraf noodzakelijk. Aanwijzing: Na gebruik de bus met de sproeikop naar beneden houden en het ventiel leegspuiten tot er alleen nog het zuivere drijfgas ontsnapt.

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Spuitbus
Container contents: 400 ml
Language line: D
PU: 6
Pallet unit: 1044

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

uw mening is voor ons belangrijk!

Vervul een pioniersrol en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij ons continu kunnen verbeteren!
Jan Modaal 16.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 16.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.