• 3min

Kortere køreture – virkninger og forebyggelse heraf

#Bil
#Veteranbil

Hyppig kørsel over korte strækninger bidrager til for tidlig slitage af bilen. Især motorsystemet er berørt. Vi forklarer dig alt om de negative virkninger, og hvordan du forebygger dem.

Påvirkning af motorsystemet i forbindelse med korte køreture

Hyppig koldstart på grund af kørsel over korte strækninger under 10 km-grænsen, f.eks. ved bykørsel, påvirker motorens funktionsmåde negativt. I løbet af denne korte tid kan den optimale driftstemperatur ikke opnås. Motorolien opvarmes ikke til den optimale temperatur og når derfor ikke alle motorkomponenter, og kan så heller ikke smøre disse og beskytte mod friktion, slid og skader.

På grund af den manglende temperatur forbrændes det indsprøjtede brændstof desuden ikke helt. Dette medfører for det første en øget dannelse af forbrændingsrester, som med tiden aflejres på indsprøjtningsdyserne og i forbrændingskammeret. Dette øger forbruget kraftigt, motoren kører ujævnt, og i værste fald fører det til dyre motorskader. For det andet kommer den uforbrændte andel ind i bundkarret og blandes der med motorolien. Denne blanding reducerer oliens smøreevne, hvilket på sigt også kan medføre dyre skader.

Dieselpartikelfiltret er også berørt: Dieselpartikelfilteret er en væsentlig bestanddel for at sikre overholdelse af de lovmæssige emissionskrav for moderne dieselkøretøjer. Det filtrerer sod fra udstødningsgasserne, som opstår under brændstofforbrændingen, og afbrænder dem derefter. På korte strækninger opnås afbrændingstemperaturen på ca. 600 °C dog ikke. Dette medfører, at dieselpartikelfilteret tilstoppes med tiden, og det kan føre til øget brændstofforbrug samt motorproblemer.

Forebyggelse af skader ved kørsel over korte strækninger

Ved kørsel over korte strækninger bliver olien forurenet hurtigere end normalt. Derfor bør du altid udskifte den forurenede motorolie ved regelmæssigt olieskift, også uden for de af producenten foreskrevne intervaller. Vores serviceværksteder i nærheden af dig klarer det hurtigt og nemt for dig.

Find et værksted

Desuden bør du regelmæssigt rense indsprøjtningssystemet for aflejringer eller endnu bedre; forebygge dem. Vores Super Diesel Additive eller Injection-renser egner sig til begge dele. Disse kan du nemt selv anvende og tilsætte brændstoffet ved hver tankning. Brændstofadditiverne renser indsprøjtningssystemet for aflejringer og forhindrer, at disse dannes igen på trods af yderligere kørsel over korte strækninger. Fastbrændte rester fjernes pålideligt fra dysenålene, og brændstoffets antændelighed øges. Brændstoffets forbrændingsproces optimeres også ved lav motortemperatur, hvorved der kommer betydeligt færre brændstofrester i motorolien, og forureningen af motorolien reduceres.

For at holde dieselpartikelfilteret fuldt funktionsdygtigt på lang sigt, også ved hyppig kørsel over korte strækninger, anbefales forebyggende anvendelse af vores Dieselpartikelfilter-beskyttelse. Det yderst effektive additiv reducerer soddannelsen under brændstofforbrændingen, fungerer som regenereringshjælp for dieselpartikelfilteret og bidrager således effektivt til at sænke partikeludledningen.