• 19-05-2024
  • 3min

Hvad er forskellen på motorolier?

#Bil

Som følge af konstant stigende krav fra motorer og deres komponenter har motorolierne også løbende videreudviklet sig og ført til forskellige variationer og formler. Vi forklarer forskellene, og hvad du skal være opmærksom på, når du vælger den rigtige olie.

Hvilke motorolietyper findes der?

Grundlæggende skelnes der mellem mineralsk og syntetisk motorolie. Mineralske olier er snarere egnet til ældre køretøjer med lavere krav, mens syntetiske olier løbende videreudvikles til de komplekse krav, som moderne motorer stiller.

Mineralske olier

Mineralolie udvindes af råolie. Den såkaldte raffinering fjerner urenheder og uønskede kulstoffer fra råolien. For at forstærke oliens egenskaber kan der efterfølgende tilsættes forskellige additivpakker.

I modsætning til syntetiske olier er mineralske olier begrænset i deres ydeevne på grund af stigende krav, såsom forlængede olieskifteintervaller, øget effekttæthed og kravet om letløbs-egenskaber.

Syntetiske olier

Ved syntetiske olier skelnes der mellem to forskellige fremstillingsmetoder. Ved den første variant fremstilles olien ved polymerisering. PAO-olier er overlegne i forhold til mineralske olier, hvad angår smøreevne, driftstemperaturområde og flydeegenskaber. De er dog meget dyre at fremstille og kan ikke længere opfylde de høje krav, som moderne motorer stiller, hvilket gør, at PAO-oliernes betydning aftager.

Med den anden metode fremstilles olien med hydrokrakning, hvorfor disse olier også kaldes HC-olier i fagjargon. HC-olier giver i dag den bedst mulige ydelse til alle moderne motorer. På grund af den konstante videreudvikling er næsten al olieudvikling i dag baseret på denne synteseteknologi. Disse olier opfylder de højeste kvalitetsstandarder i henhold til API og ACEA, hvilket bekræftes af officielle godkendelser fra køretøjsproducenterne.

Betegnelserne for syntetisk olie og mineralsk olie kan variere internationalt.

Hvilken betydning har en motorolies viskositet?

Viskositeten angiver, hvilken flydemodstand en olie har, eller hvor tyktflydende den er. Der anvendes to tal til den korrekte betegnelse. Det første ciffer er altid markeret med et "W", som står for "vinter". Tallet angiver dermed motoroliens laveste anvendelsestemperatur. Det bageste tal står for flydeevnen ved 100C olietemperatur, for motorolier er naturligt mere tyktflydende ved lave temperaturer end i opvarmet tilstand.

Her gælder følgende: Jo lavere tallet er, jo mere tyndtflydende er olien. Således er en 5W-40 olie tyndere ved lav koldstartstemperatur end en motorolie med en viskositet på 10W-40. En 10W-30 er tyndere ved 100C olietemperatur end en 10W-40.

Men viskositeten i sig selv er ikke et kvalitetskendetegn.

Hvorfor bliver motorolien stadig mere tyndtflydende?

Jo mere tyndtflydende en motorolie er, desto mindre kraft skal motoren bruge på at pumpe den rundt. Det reducerer brændstofforbruget, hvorved bilproducenterne forsøger at reducere bilernes emissioner yderligere.

Jo tyndere en motorolie bliver, desto vigtigere er de tilsatte additivers rolle. Hvor basisolien tidligere var den vigtigste komponent i motorolien, så er det i dag additivpakkerne. Moderne olier består for knap en tredjedels vedkommende af additivpakker. Det er først disse, der sørger for rengøring, korrosionsbeskyttelse, køling og smøring af de ekstremt tyndtflydende olier. Den egentlige olie er ofte kun bærevæsken i additivpakkerne.

Hvilken olie til hvilket køretøj?

Ved valg af den rigtige motorolie er det først og fremmest afgørende, at de specifikationer, der er angivet af producenten, opfyldes. I dag findes der mere end 50 forskellige producentgodkendelser. Før du køber motorolie er det derfor vigtigt at se efter i bilens instruktionsbog og kontrollere, hvilke forudsætninger olien skal opfylde.

Med vores olievejviser finder du den rigtige motorolie til din bil på få sekunder.

Olievejviser

Motoroliens opgaver

Vidste du, hvilke funktioner motorolien i din bil egentlig har? Vi forklarer, hvad den er til, hvorfor det er vigtigt at skifte den regelmæssigt, og hvorfor du altid skal bruge den rigtige motorolie til din bil.

Læs mere