Rengørings- og fortyndingsmiddel

SKU: P000548
Opløsningsmiddelbaseret produkt til alt affedtnings- og rengøringsarbejde. Læs mere
 • egnet til affedtning af enhver art
 • til rengøring af meget snavsede dele
 • neutral overfor plast, lakker og metaller
 • fremragende opløsningsegenskaber
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Opløsningsmiddelbaseret produkt til alt affedtnings- og rengøringsarbejde.
Til rengøring af overflader før og efter limnings- eller forseglingsarbejde som f.eks. Under plastreparationer, metallimning, glaslimning samt undervognsbeskyttelse, stenslagsværn, karrosserifugemasse eller forsegling
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-F-I-E-NL-P
PU: 6
Pallet unit: 360

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 18.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 18.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.