Reiniger en verdunner

SKU: P000548
Op oplosmiddel gebaseerd product voor alle ontvettings- en reinigingswerkzaamheden. Lees verder
 • geschikt voor willekeurige ontvettingswerkzaamheden
 • voor reiniging van sterk verontreinigde onderdelen
 • neutraal tegen kunststoffen, lakken en metalen
 • uitstekend oplossend vermogen
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Gevaar
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Op oplosmiddel gebaseerd product voor alle ontvettings- en reinigingswerkzaamheden.
Voor het reinigen van oppervlakken voor en na lijm- of afdichtingswerkzaamheden, bijv. bij kunststofreparatie, metaallijmen, ruiten lijmen, bodembescherming, steenslagbescherming, carrosseriedichtmassa of naadafdichting.

Application

Kan in het afwas-, dompel-, spuit- en vloedproces worden verwerkt. Grotere onderdelen en machines het beste bespuiten of met een grote kwast, doek of iets dergelijks bevochtigen en bij zware vervuiling afwrijven.
Werkinstructies zijn vermeld in het veiligheidsinformatieblad!
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bus blik
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-F-I-E-NL-P
PU: 6
Pallet unit: 360

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Productinformatie voor consumenten Meer informatie

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 21.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.