Luftmassesensor Rensespray

SKU: P000537
Til rens af luftmassesensor – benzin og dieselmotorer! Til rens af luftmassesensorer (MAF føler) på både benzin- og dieselmotorer. Skånsom, men effektiv. Læs mere
 • fremragende rengøringseffekt
 • nem at bruge
 • hurtig og restfri fordampning
 • økonomisk
ghs02 ghs07
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Til rens af luftmassesensor – benzin og dieselmotorer! Til rens af luftmassesensorer (MAF føler) på både benzin- og dieselmotorer. Skånsom, men effektiv.
Til rens af sensorens / MAF-følerens stikforbindelse og glødetråd. Produktet fordamper lynhurtigt. Gentag om nødvendigt behandlingen. Undgå berøring af sensorens følsomme elementer. Lad produktet tørre / fordampe inden montage. Kan anvendes som problemløser eller hver gang luftfilter udskiftes. NB: I mange tilfælde kan forebyggende rensning forhindre en dyr udskiftning af MAF-føleren!
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 200 ml
Language line: D-GB-E
PU: 6
Pallet unit: 1596

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 23.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 23.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.