Reiniger voor luchtmassasensor

SKU: P000537

Voor de snelle en milde reiniging van gevoelige componenten van de luchtmassasensor in benzine- en dieselmotoren. De reiniger onderscheidt zich door een snelle en restvrije verdamping. Bovendien kunnen vervuilde sensoren met voertuigen met automatische transmissie de oorzaak voor schakelproblemen zijn. Door het gebruik van reiniger voor luchtmassas ...

Lees verder
 • zeer sterk reinigingseffect
 • eenvoudig toe te passen
 • snelle en restloze verdamping
 • zuinig
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voor de snelle en milde reiniging van gevoelige componenten van de luchtmassasensor in benzine- en dieselmotoren. De reiniger onderscheidt zich door een snelle en restvrije verdamping. Bovendien kunnen vervuilde sensoren met voertuigen met automatische transmissie de oorzaak voor schakelproblemen zijn. Door het gebruik van reiniger voor luchtmassasensor kan een dure vervanging van de sensor meestal vermeden worden.
Verwijdert vervuilingen aan de verhittingsdraad of aan de verhittingsplaat van luchtmassasensoren. Geschikt voor gebruik in otto- en dieselmotoren!

Application

Elektrische aansluiting van de luchtmassasensor losmaken en sensor demonteren. Verontreinigde componenten zoals hittedraad of hitteplaat royaal inspuiten en het vuil af laten druipen. Gevoelige componenten van de sensor niet aanraken. Vóór de montage het oplosmiddel volledig laten opdrogen. Gebruik wordt aanbevolen telkens bij het vervangen van het luchtfilter of bij problemen. Opmerking: Vóór gebruik op kunststoffen die gevoelig zijn voor oplosmiddelen, met name bij mechanisch belaste delen, testen op verdraagzaamheid.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Spuitbus
Container contents: 200 ml
Language line: D-GB-E
PU: 6
Pallet unit: 1596

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Productinformatie voor consumenten Meer informatie

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

uw mening is voor ons belangrijk!

Vervul een pioniersrol en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij ons continu kunnen verbeteren!
Jan Modaal 22.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 22.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.