Korrosionsbeskyttelse lakerbar sort

SKU: P003473

Stenslagsbeskyttelsesbelægning baseret på gummi og harpikser. Den er kendetegnet ved hurtig tørring og mulighed for overmaling, giver slidresistent korrosionsbeskyttelse, beskytter fremragende mod stenslag og har lydabsorberende egenskaber. Efter fuldstændig tørring er der en permanent elastisk film tilbage. Kan males over med kommercielt tilg ...

Læs mere
  • god beskyttelse mod stenslag
  • meget god modstandsdygtighed over for vejrlig, saltspray og slitage
  • meget god vedhæftning på forskellige overflader
ghs02 ghs07 ghs09
    Fare
  • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315 Forårsager hudirritation.
  • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Stenslagsbeskyttelsesbelægning baseret på gummi og harpikser. Den er kendetegnet ved hurtig tørring og mulighed for overmaling, giver slidresistent korrosionsbeskyttelse, beskytter fremragende mod stenslag og har lydabsorberende egenskaber. Efter fuldstændig tørring er der en permanent elastisk film tilbage. Kan males over med kommercielt tilgængelige malingssystemer og er velegnet til slibning efter grundig tørring.
Til coating af reparerede dele som skærme, hjulkasser, undervogn og vanger. Ideelt som lyddæmper i hjulkasser, til tætning og til at dække reparerede overfalder.

Application

Rengør de overflader, skal behandles først grundigt, og fjern rust. Alle overflader skal vær tørre, fri for voks, snavs og fedt samt så vidt muligt fri for støv.
Rystes godt inden brug! Vedhæftningen forbedres, hvis den overflade, der skal behandles, gøres ru. Kan bruges med UBS-sprøjtepistolen (art.-nr. 6219) eller trykbægerpistolen (art.-nr. 6220) ved et driftstryk på 2-4 bar, afhængigt af det ønskede sprøjtemønster. Kan overmales efter ca. 60-90 minutter (afhængigt af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed), hvor det er muligt at bruge de fleste af de sædvanlige vand- og opløsningsmiddelbaserede 2K- og basislakker. Når du bruger en 2K-lak, anbefaler vi, at du først bruger et lag af plastprimer, og overmale det, når det er fuldstændig tørt, som anbefalet af de fleste lakproducenter.

Anbefalet anbefalet anvendelsestemperatur: 15-25 °C

Vi anbefaler at påføre tynde lag. Afhængigt af den ønskede lagtykkelse bør der foretages tørring efter hvert enkelt lag. Skulle stenslagsbeskyttelsen blive overmalet på et senere tidspunkt, vil laget i stigende grad blive fastere. Det vil sige, at den behandlede overflade lige som ved plast skal behandles med plastlimprimer.
Åbnede beholdere må ikke stå åbne, da der ellers dannes skind på materialets overflade.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-I-NL-P
PU: 12
Pallet unit: 600

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 26.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 26.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.