Hvid Vedligeholdelses-Spray

SKU: P000525
Hvid smørespray / fedt til alt gængs smøring! Egenskaber: Hvid smørespray / fedt til smøring og vedligeholdelse af hængsler, led, skinner, kæder og fjedre. Langtidsbeskyttende og temperaturbestandigt. Gode indtrængningsevner. Læs mere
 • fremragende adfærd ved høje og lave temperaturer
 • varig korrosionsbeskyttelse
 • god vandbestandighed
 • fremragende smøreevne
 • høj klæbestyrke
 • Vis mere
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Hvid smørespray / fedt til alt gængs smøring! Egenskaber: Hvid smørespray / fedt til smøring og vedligeholdelse af hængsler, led, skinner, kæder og fjedre. Langtidsbeskyttende og temperaturbestandigt. Gode indtrængningsevner.
Til universal brug på f. eks. værkstedet. Bedste resultat opnås hvis produktet ikke blandes med andet, og hvis område / komponent forinden er rengjort. Efter indtrængen af smøremiddel dannes en beskyttende smørefilm.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 250 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 1512

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 25.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 25.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.