Onderhouds-spray wit

SKU: P000525

Onderhouds-spray is een goed hechtende, waterbestendige, witte smeerstof met een groot vermogen. Perfect geschikt voor het smeren van alle beweegbare delen. De spray hecht zeer goed, biedt een betrouwbare corrosiebescherming en is verouderings- en werkingsstabiel. Garandeert duurzame smeerzekerheid. De spray wordt ook overal gebruikt waar gewone sm ...

Lees verder
 • uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
 • duurzame corrosiebescherming
 • goede waterbestendigheid
 • uitstekende smering
 • hoge hechting
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07 ghs09
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Onderhouds-spray is een goed hechtende, waterbestendige, witte smeerstof met een groot vermogen. Perfect geschikt voor het smeren van alle beweegbare delen. De spray hecht zeer goed, biedt een betrouwbare corrosiebescherming en is verouderings- en werkingsstabiel. Garandeert duurzame smeerzekerheid. De spray wordt ook overal gebruikt waar gewone smeerstoffen om redenen van netheid niet gebruikt kunnen worden. Uitstekende lage- en hogetemperatuureigenschappen.
Ter smering van beweegbare delen zoals: assen, scharnieren, draaipunten, bouten, bowdenkabels, glijrails, kettingen, veren, sluitdelen enz.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Spuitbus
Container contents: 250 ml
Language line: D-NL-F-GR-ARAB
PU: 12
Pallet unit: 1512

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 24.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 24.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.