Motorbike Kedjespray

SKU: P000492

Helsyntetisk, extremt häftande och vattentåligt kedjefett. Med utmärkt inträngnings- och smörjverkan. Lämpar sig särskilt för höghastighetskedjor. Minskar kedjesträckning och ger längre livslängd för kedjan. Bästa effekt endast vid oblandad användning. Vi rekommenderar att rengöra kedjan med Motorbike kedje- och bromsrengöringsmede ...

Läs Mer
 • utmärkt inträngningsförmåga
 • excellent häftförmåga
 • enastående kall-, varm- och stänkvattenbeständig
 • enastående korrosionsskydd
 • bästa tryckupptagningsförmåga
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs09
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH208 Innehåller Metylsalicylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
ghs02 ghs07 ghs09
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH208 Innehåller Metylsalicylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
ghs02 ghs07 ghs09
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH208 Innehåller Metylsalicylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Helsyntetisk, extremt häftande och vattentåligt kedjefett. Med utmärkt inträngnings- och smörjverkan. Lämpar sig särskilt för höghastighetskedjor. Minskar kedjesträckning och ger längre livslängd för kedjan. Bästa effekt endast vid oblandad användning. Vi rekommenderar att rengöra kedjan med Motorbike kedje- och bromsrengöringsmedel (art.-nr. 1602) före användning.
För första smörjning och underhållsmörjning i kraftöverförande kedjor. Speciellt lämplig för dammiga, smutsiga och korrosiva villkor. För högbelastade och höghastighetskedjor med och utan O-/X-ringar.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 250 ml
Language line: DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 1512
Container type: Aerosolburk
Container contents: 400 ml
Language line: D-F-I-GR
PU: 6
Pallet unit: 1116
Container type: Aerosolburk
Container contents: 400 ml
Language line: D-GB-E-P
PU: 6
Pallet unit: 1116

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 25.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 25.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.