Kühlerdichter

SKU: P005497
  • tätar sprickor och små läckage permanent och säkert
  • lämplig för aluminiumkylare
  • för förebyggande användning
  • inga negativa biverkningar på vattenpump och värmekrets
  • kompatibel med vanliga kylarvätsketillsatser och frostskyddsmedel
  • H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
  • EUH208 Innehåller Reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  • EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 250 ml
Language line: DK/N-S-FIN
PU: 20
Pallet unit: 1960

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.