Pro-Line JetClean Systemrens for dieselinnsugning

SKU: P004445

Svært effektiv additivkombinasjon for direkte anvendelse via JetClean Tronic II. Fjerner typiske forurensning og avleiringer i innsugnings- og strupeventilområdet Løsner og fjerner tørre og fettete forurensninger som sot, olje osv. Sikrer at de bevegelige delene holder seg funksjonsdyktige og reduserer drivstofforbruket. Øker driftssikkerheten ...

Learn More
 • utmerket rengjøringseffekt
 • egnet for dieselpartikkelfilter
 • enkel i bruk
 • bruksklar
 • optimaliserer økonomisk bruk
 • Vis mer
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Siehe hier.

Svært effektiv additivkombinasjon for direkte anvendelse via JetClean Tronic II. Fjerner typiske forurensning og avleiringer i innsugnings- og strupeventilområdet Løsner og fjerner tørre og fettete forurensninger som sot, olje osv. Sikrer at de bevegelige delene holder seg funksjonsdyktige og reduserer drivstofforbruket. Øker driftssikkerheten for dieseldrevne motorer.

Egnet for innsugnings- og strupeventilområdet. Skal kun brukes i dieselmotorer!
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan plater
Container contents: 300 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 1848

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 18.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 18.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.