Pro-Line JetClean Sugsystemrengörare diesel

Artikelnummer.: P004445

Högverksam tillsatskombination för direkt användning v JetClean Tronic II. Avlägsnar typiska föroreningar och avlagringar i sug- och strypventilområdet. Löser och tar bort torra och oljiga föroreningar som olja, sot osv. Garanterar funktionsdugligheten i rörliga komponenter och reducerar bränsleförbrukningen. Ökar driftssäkerheten i ... Läs Mer

 • utmärkt rengöringsverkan
 • lämplig för dieselpartikelfilter
 • enkel att använda
 • färdig för användning
 • optimerar lönsam användning
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Fara
 • H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Siehe hier.

Högverksam tillsatskombination för direkt användning v JetClean Tronic II. Avlägsnar typiska föroreningar och avlagringar i sug- och strypventilområdet. Löser och tar bort torra och oljiga föroreningar som olja, sot osv. Garanterar funktionsdugligheten i rörliga komponenter och reducerar bränsleförbrukningen. Ökar driftssäkerheten i dieseldrivna motorer.

För sug- och strypventilsområdet. Användning endast i dieselmotorer!
Artikelnummer.
Informations
Formtyp
Lösning
Språklinje
VPE
Pallenhet
Formtyp: Plåtburk
Lösning: 300 ml
Språklinje: GB-DK-FIN-N-S
VPE: 6
Pallenhet: 1848

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Bilder och grafik

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 03.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Jane Doe 03.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.