Grunnerfyller

SKU: P003681

Universal grunnerfyller for reparasjonslakkering. Den høye andelen av fast stoff gir et optimalt resultat, også ved bruk på mindre reparasjonspunkter. Ideell for Spot-Repair-anvendelser, særlig på gjennomslipte steder. Med meget gode adhesjons- og korrosjonsbeskyttende egenskaper, også på problemunderlag, som f.eks. aluminium og galvaniserte ...

Learn More
 • glimrende vedheft
 • god dekkevne
 • fremragende korrosjonsbeskyttelse
 • optimaliserer økonomisk bruk
 • hurtigtørkende
 • Vis mer
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Universal grunnerfyller for reparasjonslakkering. Den høye andelen av fast stoff gir et optimalt resultat, også ved bruk på mindre reparasjonspunkter. Ideell for Spot-Repair-anvendelser, særlig på gjennomslipte steder. Med meget gode adhesjons- og korrosjonsbeskyttende egenskaper, også på problemunderlag, som f.eks. aluminium og galvaniserte stålplater.
Grunner- og fyllingsarbeider ved reparasjonslakkeringer og Spot-Repair-anvendelser. For arbeider på fabrikkens grunning, gamle lakkeringer, aluminium, galvaniserte stålplater og plastdeler. Kan overlakkeres med alle vanlige billakksystemer. Danner grunnlag for alle lim- og tetningsmasser fra LIQUI MOLY.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan aerosol
Container contents: 400 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 936

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 22.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 22.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.