Grundingsfylder

SKU: P003681

Universal grundingsfylder til reparationslakering. Det høje faststofindhold muliggør et optimalt resultat også ved anvendelse på mindre reparationssteder. Ideel til anvendelse ved Spot-Repair, især på gennemslebne steder. Med meget gode vedhæftnings- og korrosionsbeskyttelsesegenskaber også på problematiske underlag som f.eks. aluminium og ...

Læs mere
 • fremragende vedhæftning
 • god dækkeevne
 • fremragende korrosionsbeskyttelse
 • optimerer økonomisk anvendelse
 • tørrer hurtigt
 • Vis mere
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Universal grundingsfylder til reparationslakering. Det høje faststofindhold muliggør et optimalt resultat også ved anvendelse på mindre reparationssteder. Ideel til anvendelse ved Spot-Repair, især på gennemslebne steder. Med meget gode vedhæftnings- og korrosionsbeskyttelsesegenskaber også på problematiske underlag som f.eks. aluminium og galvaniseret stålplade.
Grundings- og fyldningsarbejder ved reparationslakeringer og Spot-Repair-anvendelser. Til arbejde på fabriksgrunding, gamle lakeringer, aluminium, galvaniserede stålplader og plastdele. Kan overlakeres med alle gængse autolaksystemer. Tjener som grundlag for alle LIQUI MOLY-klæbe/tætningsmasser.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 400 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 936

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 25.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 25.02.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.