Marine Dieselbeskyttelse

SKU: P003646

Den effektive løsningen mot bakterier, gjær og muggsopp. Egnet til sikker langtids konservering. Pleier og beskytter hele drivstoffsystemet, takket være rengjøringsmiddel og korrosjonsbeskyttelse. Med cetantall-booster for lett oppstart ved ny igangsetting og maksimal motorytelse. Biocidprodukter må brukes forsiktig. Før bruk må du alltid lese ...

Learn More
 • desinfiserer infiserte tanksystemer
 • øker cetantallet
 • svært effektiv
 • renser og pleier
 • virker forebyggende mot bakterieangrep
 • Vis mer
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H302 Farlig ved svelging.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H332 Farlig ved innånding.
 • H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
 • H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH044 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H302 Farlig ved svelging.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H332 Farlig ved innånding.
 • H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
 • H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH044 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09

Den effektive løsningen mot bakterier, gjær og muggsopp. Egnet til sikker langtids konservering. Pleier og beskytter hele drivstoffsystemet, takket være rengjøringsmiddel og korrosjonsbeskyttelse. Med cetantall-booster for lett oppstart ved ny igangsetting og maksimal motorytelse. Biocidprodukter må brukes forsiktig. Før bruk må du alltid lese etiketten og produktinformasjonen.

Til forebyggende bruk og til desinfisering av kontaminerte tanksystemer på båter og i lagertanker. Ved allerede kontaminerte systemer må det foretas en sjokkdosering i forholdet 1:200. Et målebeger (25 ml) tilstrekkelig for 5 l dieseldrivstoff. Til forebyggende bruk (1:1 000) er en doseringsbeholder (25 ml) tilstrekkelig for 25 l dieseldrivstoff.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan plater
Container contents: 500 ml
Language line: GB-DK-N-FIN-S-GR
PU: 6
Pallet unit: 1134
Container type: Kan plater
Container contents: 1 l
Language line: GB-DK-N-FIN-S-GR
PU: 6
Pallet unit: 630
Container type: Kan plater
Container contents: 200 ml
Language line: D
PU: 20
Pallet unit: 1760

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 18.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 18.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.