Giroljetap-stopp

SKU: P000010
Regenererer girtetninger av gummi og kunststoff som f.eks. akseltetningsringer og forhindrer oljeflekker under kjøretøyet. Beskytter koblinger mot å tilgrises av olje, og forhindrer utilstrekkelig smøring og girskader pga. for lavt oljenivå. Forhindrer miljøforurensende oljeflekker. Learn More
  • eliminerer lekkasjer i krympede eller porøse tetninger
  • forebygger oljetap
  • enkel i bruk
  • øker driftssikkerheten
  • kan blandes med alle vanlig tilgjengelige giroljer
  • Vis mer
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • EUH208 Inneholder Reaksjonsprodukter fra bis(4-metylpentan-2-yl)ditiofosforsyre med fosforoksid, propylenoksid og aminer, C12-14-alkyl (forgrenet). Kan gi en allergisk reaksjon.

Regenererer girtetninger av gummi og kunststoff som f.eks. akseltetningsringer og forhindrer oljeflekker under kjøretøyet. Beskytter koblinger mot å tilgrises av olje, og forhindrer utilstrekkelig smøring og girskader pga. for lavt oljenivå. Forhindrer miljøforurensende oljeflekker.
For manuell, tilleggs- og differensial girkasse. Innholdet er tilstrekkelig for inntil 1 l girolje. Ikke egnet for DSG-, automatisk/differensial girkasse samt motorhjul med kobling som løper i oljebad (våt kobling).
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Rørplast
Container contents: 50 ml
Language line: D
PU: 12
Pallet unit: 3120

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.