Utvendig forgasserrens

SKU: P001052
Spesiell løsemiddelblanding for rask og grundig fjerning av fettaktige forurensninger og avleiringer. Rengjøring uten demontering. Learn More
 • enkel i bruk
 • god rensevirkning
 • rengjøring uten demontering
 • økonomisk
 • rask rengjøring
ghs02 ghs07 ghs08
  Fare
 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H315 Irriterer huden.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H332 Farlig ved innånding.
 • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (hørselsorganer)

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Siehe hier.

Spesiell løsemiddelblanding for rask og grundig fjerning av fettaktige forurensninger og avleiringer. Rengjøring uten demontering.
Til avfetting og rensing av fettaktige forurensninger og avleiringer på forgassere og innsprøytningssystemer, som f.eks. hus, strupeventiler, dyser, boringer. Til innvendig og utvendig bruk.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan aerosol
Container contents: 400 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 12
Pallet unit: 1140

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 20.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 20.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.