• 3λεπτά

Οδήγηση σε μικρές αποστάσεις - Επιπτώσεις και πρόληψή τους

#Vintage αυτοκίνητο
#Αυτοκίνητο

Η συχνή οδήγηση σε σύντομες διαδρομές ευνοεί την πρόωρη φθορά του αυτοκινήτου σας. Αυτό αφορά κυρίως το σύστημα κινητήρα. Θα σας εξηγήσουμε τα πάντα σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις και πώς μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε.

Επιπτώσεις σύντομων διαδρομών στο σύστημα κινητήρα

Συχνές εκκινήσεις με κρύο κινητήρα λόγω λειτουργίας σύντομων διαδρομών κάτω από το όριο των 10χλμ., όπως π.χ. στην πόλη, επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του κινητήρα. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας. Το λάδι κινητήρα δεν θερμαίνεται στη βέλτιστη θερμοκρασία, επομένως δεν φτάνει σε όλα τα εξαρτήματα του κινητήρα και συνεπώς δεν μπορεί να τα λιπάνει και να τα προστατεύσει από τριβή, φθορά και ζημιές.

Λόγω της έλλειψης θερμοκρασίας, το ψεκαζόμενο καύσιμο δεν καίγεται πλήρως. Αυτό οδηγεί αφενός σε πιο έντονο σχηματισμό ιζημάτων καύσης, τα οποία με την πάροδο του χρόνου επικάθονται στα ακροφύσια ψεκασμού και στο θάλαμο καύσης. Έτσι αυξάνεται σημαντικά η κατανάλωση, ο κινητήρας δεν λειτουργεί ομαλά και, στη χειρότερη περίπτωση, προκαλούνται δαπανηρές ζημιές στον κινητήρα. Αφετέρου, το άκαυστο καύσιμο φτάνει στο κάρτερ και αναμειγνύεται εκεί με το λάδι κινητήρα. Λόγω αυτής της ανάμειξης μειώνεται η λιπαντική απόδοση του λαδιού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε δαπανηρές ζημιές.

Αφορά και το φίλτρο σωματιδίων Diesel: Τα φίλτρα σωματιδίων Diesel αποτελούν βασικά εξαρτήματα για τη διασφάλιση των νομικών προδιαγραφών εκπομπών των σύγχρονων πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Φιλτράρουν την αιθάλη από τα καυσαέρια που δημιουργούνται κατά την καύση του καυσίμου και στη συνέχεια την καίνε. Ωστόσο, σε σύντομες διαδρομές δεν επιτυγχάνεται η θερμοκρασία καύσης των περ. 600°C. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το φίλτρο σωματιδίων Diesel να φράζει με την πάροδο του χρόνου και να προκύπτει αυξημένη κατανάλωση καυσίμου καθώς και προβλήματα στον κινητήρα.

Αποφυγή ζημιών λόγω σύντομων διαδρομών

Σε σύντομες διαδρομές το λάδι ρυπαίνεται γρηγορότερα από το συνηθισμένο. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση τακτικής αλλαγής λαδιού, ακόμη και εκτός των προδιαγραφόμενων από τον κατασκευαστή διαστημάτων, θα πρέπει οπωσδήποτε να αντικαθιστάτε το λάδι κινητήρα που έχει ρυπανθεί. Τα συνεργεία σέρβις της περιοχής σας μπορούν να το κάνουν αυτό γρήγορα και εύκολα για εσάς.

Εύρεση συνεργείου

Επιπλέον, θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το σύστημα ψεκασμού από τις επικαθίσεις που δημιουργούνται ή, ακόμη καλύτερα, να τις προλαμβάνετε. Το πρόσθετο Super Diesel και το καθαριστικό συστήματος ψεκασμού είναι κατάλληλα και για τα δύο. Μπορείτε να τα εφαρμόζετε εύκολα μόνοι σας και να τα προσθέτετε στο καύσιμο σε κάθε ανεφοδιασμό. Τα πρόσθετα καυσίμου καθαρίζουν το σύστημα ψεκασμού από επικαθίσεις και αποτρέπουν τον νέο σχηματισμό τους παρά τις περαιτέρω σύντομες διαδρομές. Τα υπολείμματα που έχουν καεί απομακρύνονται αξιόπιστα από τις βελόνες μπεκ και αυξάνεται η ικανότητα ανάφλεξης του καυσίμου. Η διαδικασία καύσης του καυσίμου βελτιστοποιείται ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες κινητήρα, με αποτέλεσμα να εισχωρούν πολύ λιγότερα υπολείμματα καυσίμου στο λάδι κινητήρα και να μειώνονται οι ρύποι του.

Για να διατηρείται η πλήρης λειτουργικότητα του φίλτρου σωματιδίων ακόμη και σε συχνές σύντομες διαδρομές, συνιστάται η προληπτική χρήση της προστασίας φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου. Το υψηλής απόδοσης πρόσθετο μειώνει τον σχηματισμό αιθάλης κατά την καύση του καυσίμου, χρησιμεύει ως βοήθημα ανανέωσης του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου και συνεπώς συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση των εκπεμπόμενων εκπομπών.