Svejsespray

SKU: P000540
Forhindrer vedhæftning af svejseperler til emnet og brænderen uden at påvirke svejsesømmen. Forøger levetiden for svejsedyserne og de indre dele af brænderen. Uden silikone og CFC. Læs mere
 • forlænger levetiden
 • CFC-fri
 • velegnet til stål, aluminium og rustfrit stål
 • silikonefri
 • forhindrer vedhæftning af svejseperler til emnet og brænderen
ghs02 ghs07
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148: Alle mistænkelige transaktioner og væsentlige bortkomster og tyverier bør indberettes til det relevante nationale kontaktpunkt. Se her.

Forhindrer vedhæftning af svejseperler til emnet og brænderen uden at påvirke svejsesømmen. Forøger levetiden for svejsedyserne og de indre dele af brænderen. Uden silikone og CFC.
Til svejsearbejde på stål, rustfrit stål og aluminium. Før brug rystes dåsen kort og sprøjtes dernæst på svejsedyse og overflade. NB: Bør aldrig sprøjtes på varme ogglødende elementer!
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 500 ml
Language line: D-GB-E-P
PU: 12
Pallet unit: 840

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 24.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 24.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.