Start Fix

SKU: P000514

Den sikre starthjælp ved kulde, fugt, våde tændrør og lavt batteri. Består af en kombination af ingredienser, der er særligt brandfarlige, og er yderst velegnet til alle benzin- og dieselmotorer. Letter starten af forbrændingsmotorer og virker også i ekstrem kulde. Beskytter batteriet og er økonomisk i brug.

Læs mere
 • egnet til benzin- og dieselmotorer
 • letter opstarten
 • god korrosionsbeskyttelse
 • optimerer økonomisk anvendelse
 • beskytter motoren og batteriet
 • Vis mere
ghs02 ghs07
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Den sikre starthjælp ved kulde, fugt, våde tændrør og lavt batteri. Består af en kombination af ingredienser, der er særligt brandfarlige, og er yderst velegnet til alle benzin- og dieselmotorer. Letter starten af forbrændingsmotorer og virker også i ekstrem kulde. Beskytter batteriet og er økonomisk i brug.

For alle 2- og 4-takts benzin- og dieselmotorer i biler, lastbiler, busser, motorcykler, både, byggemaskiner, traktorer, plæneklippere, motorsave osv.

Application

Sprøjt direkte ind i luftfilteret eller luftindsugningsrøret, og start med det samme. Ved benzinmotorer skal der kun accelereres let, ved dieselmotorer skal der startes med speederen i bund uden forvarmning. Bemærk: Indeholder særligt brandfarlige stoffer. Af denne grund er rygning ikke tilladt under brug. Starthjælpen må heller ikke bruges i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 200 ml
Language line: DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 1512

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 21.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 21.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.