Pro-Line Super Dieseladditiv K

SKU: P003089
Med Cetan Plus for mere motorydelse, mindre dieselbanken, roligere gang, lettere start. Renser motor samt indsprøjtningskomponenter og forhindrer fastbrænding og koksdannelse på dysenåle. Sikrer den optimale udnyttelse og energibesparende forbrænding af brændstoffet. Mindsker korrosion og slid. Egnet til svovlfattige dieselbrændstoffer. Læs mere
 • fremragende rengøringseffekt
 • øger cetantallet
 • sikrer optimal forbrænding
 • sikrer konstant høj motoreffekt
 • holder brændstofsystemet rent
 • Vis mere
ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
ghs07 ghs08 ghs09
  Fare
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Med Cetan Plus for mere motorydelse, mindre dieselbanken, roligere gang, lettere start. Renser motor samt indsprøjtningskomponenter og forhindrer fastbrænding og koksdannelse på dysenåle. Sikrer den optimale udnyttelse og energibesparende forbrænding af brændstoffet. Mindsker korrosion og slid. Egnet til svovlfattige dieselbrændstoffer.
Egnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Fuldtud kompatibelt med alle traditionelle diesel- og biodieselbrændstoffer. 1 l er nok til 500 l brændstof. (Dosering 1:500). Blanding sker af sig selv. Turbo-testet.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Sort plade tønde
Container contents: 200 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 2
Container type: Dunk plast
Container contents: 20 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 22

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 23.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 23.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.