Pro-Line Rens til gearkassens inderside

SKU: P003562
Udvalgt, acetonefri løsningsmiddelkombination til hurtig, enkel rensning og affedtning af elektronik- og gearkasser inden for automatgearområdet. Læs mere
 • lav overfladespænding
 • efterlader ingen rester
 • høj andel af aktivt stof
 • kontrolleret og restfri fordampning
 • løsner hårdnakket snavs uden problemer
 • Vis mere
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Udvalgt, acetonefri løsningsmiddelkombination til hurtig, enkel rensning og affedtning af elektronik- og gearkasser inden for automatgearområdet.
Til rensning af alle elektronik- og autmatgearkasser. Den vandfri formulering gør midlet velegnet til elektroniske komponenter.

Application

Sprøjtes på snavsede indvendige dele af huse og får lov til at løbe af. Når opløsningsmidlet er fordampet, er delene fedtfri og rene. Må ikke anvendes på varme overflader.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 500 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 840

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 16.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 16.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.