Pro-Line Køler-Tætner K

SKU: P000195
Små utætheder på grund af stenslag, porøse loddesteder eller små revner i kølesystemet er vanskelige at finde og kan ofte kun konstateres ved den faldende kølevæskestand. Denne dispersion tætner lækager af denne art straks og fuldstændig og sikrer brændkammeret mod skader pga. kølemiddelindtrængen. Læs mere
  • forsegler permanent og pålideligt revner i hårgrænsen og små lækager
  • velegnet til aluminiumkølere
  • til brug til forebyggelse
  • ingen negative bivirkninger på vandpumpe og varmekredsløb
  • kompatibel med alle gængse kølevæskeforædlere og frostbeskyttelsesmidler
  • H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indtagelse. (nyrer)
  • EUH208 Indeholder Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
  • EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Små utætheder på grund af stenslag, porøse loddesteder eller små revner i kølesystemet er vanskelige at finde og kan ofte kun konstateres ved den faldende kølevæskestand. Denne dispersion tætner lækager af denne art straks og fuldstændig og sikrer brændkammeret mod skader pga. kølemiddelindtrængen.
Til alle kølevands- og varmesystemer med og uden vandfilter. Også til aluminium og plastkølere. 250 ml rækker til op til 40 liter kølevand. Kan blandes med alle gængse kølevæskeforædlere og frostbeskyttelsesmidler. Kan også anvendes forebyggende.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 250 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 12
Pallet unit: 2016

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 12.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 12.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.