Pro-Line Injektor- og tændrørsløsner

SKU: P003678
Højeffektivt opløsningsmiddel til fastsiddende injektorer, gløderør og tændrør. Gennemtrænger snavs eller korrosion og muliggør en nem afmontering. Fjerner let genstridige olierester, harpiks og lag af snavs besvær takket være sine fremragende rengøringsegenskaber. Læs mere
 • løsner fastsiddende og rustne dele
 • løsner hårdnakket snavs uden problemer
 • let demontering mulig
 • rustopløsende
ghs02 ghs07 ghs08
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (høreorganer)

Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148: Alle mistænkelige transaktioner og væsentlige bortkomster og tyverier bør indberettes til det relevante nationale kontaktpunkt. Se her.

Højeffektivt opløsningsmiddel til fastsiddende injektorer, gløderør og tændrør. Gennemtrænger snavs eller korrosion og muliggør en nem afmontering. Fjerner let genstridige olierester, harpiks og lag af snavs besvær takket være sine fremragende rengøringsegenskaber.
Til løsnen af fastsiddende injektorer, gløderør og tændrør.

Application

Ryst dåsen godt inden brug. Sprøjt forkoksninger, der skal fjernes, grundigt, og lad det virke i 15-30 minutter. Fjern derefter snavs, og afmonter injektorer, gløde- eller tændrør. I tilfælde af ekstremt snavs, skal opløsningsmidlet virke natten over. I tilfælde af ekstrem korrosion skal de berørte injektorer løsnes på forhånd med Pro-Line Schnell-Rostlöser (art.-nr. 7390). Ved anvendelse på plast: Kontrollér materialekompatibilitet på et ikke-synligt sted før brug.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 400 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 1116

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 19.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 19.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.