Pro-Line Dieselsystem-Renser K

SKU: P000061

Reducerer udledningen af skadelige stoffer og optimerer dermed røgens uklarhed inden undersøgelsen af udstødningsgassen. Succesfuld testet i intern. prøvestandsundersøgelser. Renser indsprøjtningsdyser, det totale brændstofssystem og forbrændingskamre for forstyrrende aflejringer. Forhindrer at düsenålene brænder eller sætter sig fast. ...

Læs mere
 • fjerner dysenål
 • fjerner aflejringer i hele brændstofsystemet
 • øger driftssikkerheden
 • sikrer optimal forbrænding
 • god korrosionsbeskyttelse
 • Vis mere
ghs08 ghs09
  Fare
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Reducerer udledningen af skadelige stoffer og optimerer dermed røgens uklarhed inden undersøgelsen af udstødningsgassen. Succesfuld testet i intern. prøvestandsundersøgelser. Renser indsprøjtningsdyser, det totale brændstofssystem og forbrændingskamre for forstyrrende aflejringer. Forhindrer at düsenålene brænder eller sætter sig fast. Optimerer forbrændingsforløbet. Motoren genvinder derved sin oprindelige ydelse.
Til alle diesel- og turbodieselmotorer med og uden partikelfilter. Til direkte tilsætning i brændstoftanken. Forebyggende ved hver inspektion, efter reparationer på brændstofsystemet, ved problembehandling eller efter hver rensning med JetClean. Dåsens indhold rækker til i alt 300 l brændstof (dosering 1:300).

Application

Tilsættes i tanken ved hvert eftersyn, samt efter reparationsarbejder på brændstofsystemet. Til afhjælpning af problemer anbefaler vi at tilsætte produktet til brændstoffet ved hver tankning over en periode på ca. 2.000 km's kørsel.Dåsens indhold rækker til i alt 300 l brændstof (dosering 1:300).
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 570

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 27.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 27.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.